برای فروش در شیلی

  • فروش سولفورپد اوسکو شیلی برای نگهداری انگور صادراتی ...

    سولفورپد اوسکو شیلی در بازار با حجم بالایی خرید و فروش می شود. اغلب شرکت های بسته بندی و صادراتی میوه انگور در فصل برداشت به دنبال تهیه این محصول با حجم بالا هستند. انواع سولفورپد نگهداری انگور با برندهای مختلف در کشور ...

  • Get Solutions & Quotation

    پست های مرتبط